29 C
Việt Nam
Saturday, April 13, 2024
Hỗ trợ về hồ sơ môi trường
0917 33 01 33
Tư vẫn hỗ trợ về kỹ thuật
0917 08 00 11
Tổng đài chăm sóc khách hàng
24/7 - 028.73.08.00.11
Home Luật môi trường mới nhất

Luật môi trường mới nhất

Website moitruongdgp.com thường xuyên cập nhật những thông tin và tài liệu mới nhất về luật môi trường mới nhất hiện nay

Một số điểm mới cần lưu ý của luật bảo vệ môi trường 2015

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát có 1 số phân tích về sự khác biệt của sự thay đổi luật bảo...
nghi dinh 18-2015-nd-cp

Những điểm cần chú ý nhất của nghị định 18/2015/NĐ-CP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh...
nghị định 201/2013/NĐ-CP luật tài nguyên nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật tài nguyên nước

Nghị định 201/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật tài nguyên nước quy định việc lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư trong khai thác,...
nghi dinh 18-2015-nd-cp quy dinh lap bao cao danh gia tac dong moi truong

NĐ 18/2015/NĐ-CP quy định đánh giá tác động môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định việc tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của doanh nghiệp , các công ty tư...
nghị đinh 179/2013/NĐ-CP

Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử lý môi trường

Nghị định 179/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt môi trường các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường,...
thong tu huong dan lap de an bao ve moi truong chi tiet

Thông tư 26/2015 hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo...
nghị định 80/2014/NĐ-CP

Nghị định 80/2014/NĐ-CP thoát nước và xử lý nước thải

Nghị định 80/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh...
thong tu 36-2015-tt-btnmt

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

Công ty môi trường Đoàn Gia Phát tư vấn miễn phí lập hồ sơ về quản lý chất thải nguy hại theo thông tư...

Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định về ĐTM, cam kết

Thông tư này quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá...
thong tu 26-2015 huong dan lap de an bao ve moi truong

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bvmt

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản với...
Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT về việc khai thác nước ngầm

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép...
thong tu 27-2015 huong dan lap dtm ke hoach bvmt

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định lập đtm kế hoạch bvmt

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và...
Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT quy định trám lấp giếng

Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT Quy định trám lấp giếng

Quyết định 14/2007/QĐ-BTNMT Quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường...
QCVN 50:2013/BTNMT

QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 50:2013/BTNMT về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước do Bộ...
Nghị định 142/2013/NĐ-CP

Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định xử phạt tài nguyên nước

Nghị định 142/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản hãy đọc ngay...
luật môi trường mới nhất 1/1/2015

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực 2015

Trên website moitruongdgp.com của công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát thường xuyên cập nhật các luật môi trường mới nhất như Luật...

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT

HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI