Lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

5549

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian hỗ trợ pháp lý tối đa gọi ngay 0917330133

Bạn cần tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Sau khi nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành có khá nhiều doanh nghiệp cùng 1 số đơn vị hoạt động liên quan đến môi trường có gọi điện, gửi mail nhờ tư vấn rõ hơn về nghị định này cũng như xin mẫu đề án bảo vệ môi trường mới nhất 2015.

de an bao ve moi truong theo nghi dinh 18-2015-nd-cp

Bên cạnh đó, theo thống kê của website moitruongdgp.com số lượng người tìm kiếm thông tin mới nhất về đề án bảo vệ môi trường này cũng khá đông với các từ khóa như:

 • đề án bảo vệ môi trường mẫu
 • mẫu đề án bảo vệ môi trường 2015
 • tài liệu lập đề án bảo vệ môi trường
 • đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 • đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường
 • quy định lập đề án bảo vệ môi trường
 • mẫu đề án bảo vệ môi trường mới nhất

Thấu hiểu được sự quan tâm đến nghị định 18/2015/ND-CP bộ phận chăm sóc khách hàng và tư vấn hồ sơ môi trường của công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát đã soạn thảo các thông tin hữu ích nhất về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường 2015 này như sau:

Quy định lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015/NĐ-CP

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 hướng dẫn về các quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Sau khi tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường ngày 31/12/2014 thì Bộ Tài Nguyên Môi Trường cùng các cơ quan ban ngành đã ban hành nghị định 18/2015/NĐ-CP vào tháng 2/2015 cho phép các đối tượng chưa có hồ sơ đề án phải tiến hành thực hiện đúng theo những yêu cầu mà nghị định này quy định và thời gian có bắt đầu nghị định có hiệu lực là ngày 1/4/2015.

Tại chương VII điều khoản thi hành của nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ quy định các doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp, công ty, cở sở kinh doanh…phải thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền.

Cụ thể là các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường 2015 bao gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Thời gian bắt đầu thi hành lập đề án bảo vệ môi trường

Theo khoản 1 điều 23 nghị định 18/2015/NĐ-CP có nêu rõ rằng cho phép doanh nghiệp thực hiện lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày 1/4/2015.

Bên cạnh đó theo khoản 2 điều 23 của nghị định này nêu rõ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực.

Cơ quan thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường
 • Sở tài nguyên môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối tượng có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Phòng tài nguyên môi trường quận, huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối tượng có quy mô, công suất lập cam kết bảo vệ môi trường- cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Với kinh nghiệp 4 năm trong lĩnh vực tư vấn lập hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp cùng với đội ngũ nhân viên năng động có chuyên môn cao của công ty môi trường Đoàn Gia Phát sẽ tư vấn miễn phí cho bạn những thông tin hữu ích nhất về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường này.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com