Tư vấn lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông

1542

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông với chi phí thấp tiết kiệm thời gian hỗ trợ pháp lý tối đa

Tại sao phải lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông

Dự án xây dựng tuyến đường là phù hợp với thực trạng kinh tế và xã hội của đất nước ta.  Khi tuyến đường được đưa vào sử dụng sẽ đem lại nhiều lợi ích cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hôi cho đất nước.

Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực như: gia tăng nồng độ bụi, gia tăng mức ồn, ảnh hưởng xấu đến môi trường xã hội, thẩm mỹ cảnh quan khu vực, ảnh hưởng đên một số loài sinh vật sống trong vùng, ảnh hưởng đến cơ cấu sử dụng đất.

dtm cho du an thi cong tuyen duong giao thong

Nhìn chung, ảnh hưởng của các tác động trên là không lớn do đây chỉ là các tác động ngắn hạn lại được phát tán trong một môi trường thoáng. Nhưng cần chú ý tới các biện pháp giảm thiểu ở những điểm nhạy cảm.

Vì vậy lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông là bước thực hiện cần phải làm trước khi đưa dự án vào triển khai, nhằm đánh giá các tác động mà khi đi vào thi công và hoạt động sẽ gây ra những tác động đến môi trường, từ đó có những biện pháp nhằm hạn chế tối đa những tác động mà nó gây ra.

Quy trình thực hiện đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông

 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại để đưa vào hồ sơ đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

Nghị định, thông tư hướng dẫn lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông

 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,  cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư Số:01/2012/TT-BTNMT thông tư Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

Với kinh nghiệm 07 năm hoạt động trong lĩnh vực môi trường công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn nắm rõ những thông tin liên quan để có sự chuẩn bị tốt nhất khi bắt đầu lập đtm cho dự án thi công tuyến đường giao thông 1 cách nhanh chóng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com