Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

753

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ với chi phí thấp nhất và hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp gọi ngay 0917330133.

Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

Các chất thải phát sinh quá trình cưa, cắt, xẻ gỗ, quá trình phun sơn hoàn thiện sản phẩm, đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp tới sức khỏe người dân và ngày càng trở thành vấn đề bức xúc trong cộng đồng.

Sản phẩm của các xí nghiệp gỗ là ván ghép cao su và các loại mặt hàng mộc gia dụng như ghế salon, tủ ,bàn. Tuy nhiên ngành công nghiệp này cũng gây ra các tác hại lên cộng đồng do ô nhiễm bụi, khói thải, nước thải, hơi dung môi,…

Vì vậy các cơ sở sản xuất gỗ đã đi vào hoạt động hoặc đã thi công xây dựng cần phải lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết cho xưởng chế biến gỗ

lap de an bao ve moi truong cho xuong che bien go

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ cần thực hiện đối với các dự án sản xuất kinh doanh có quy mô thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đi vào hoạt động hoặc thi công xây dựng nhưng chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô như trong Phụ lục II , III của Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Đối tượng  lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết quy định cụ thể như sau:

 • Cơ sở chế biến gỗ có công suất từ 3.000 m3 gỗ nguyên liệu/năm trở lên.
 • Cơ sở chế biến dăm gỗ có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm /năm trở lên.
 • Cơ sở sản xuất ván ép có công suất từ 100.000 m3/năm trở lên.
 • Cơ sở sản xuất đồ gỗ gia dụng, xây dựng hoặc công nghiệp có công suất từ 10.000 sản phẩm /năm trở lên.
 • Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ có công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên.

Đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.

Luật quy định về lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

 • Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 35/2014/NĐ – CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số đói tượng của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 29/2011/NĐ – CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Điều 12, Phần Phụ lục);
 • Thông tư số 22/2014/TT- BTNMT ngày 05/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ Sửa đổi
 • Bổ sung một số của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 01/2012/TT- BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký Đề án báo vệ môi trường đơn giản (Điều 3 – 11).
Các hồ sơ cần để lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

de an bao ve moi truong cho xuong che bien go

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty:
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường.
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Cơ quan tiếp nhận và thẩm định đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác

Với kinh nghiệm 7 năm trong lĩnh vực môi trường công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích trước khi hoàn thiện đề án bảo vệ môi trường cho xưởng chế biến gỗ

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com