Lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su

647

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su với chi phí hợp lý tiết kiệm thời gian và hỗ trợ tối đa gọi ngay 0917330133.

Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su

Trong thời gian vừa qua, ngành chế biến mủ cao su đang nhanh chóng phát triển với nhiều dự án đặt ra như dự án chế biến cao su, mủ cao su với công suất từ 4,000 tấn sản phẩm/năm. Tạo chiến lược công ăn việc làm cho nhiều công nhân trên cả nước., thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước

ke hoach bao ve moi truong co so che bien mu cao su 1

Tuy việt nam có diện tích trồng cao su khá lớn và phát triển mạnh nhưng phát sinh ra lượng ô nhiễm môi trường là khá nghiêm trọng như ô nhiễm không khí, xử lý nước thải… gây ra nhiều vấn đề môi trường. Vì vậy lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mũ cao su là rất cần thiết để bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su là gì?

Hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.

Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.

Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su

  • Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.
  • Phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
  • Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Thời điểm đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

Chủ dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này phảilập kế hoạch bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 32 của Luật này xem xét, xác nhận trước khi triển khai dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Khi nộp kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su cần chú ý

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường chế biến mủ cao su  của những dự án sau:

  • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
  • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
  • Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su hoặc của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã.

ke hoach bao ve moi truong co so che bien mu cao su

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Để giảm thiểu những khó khăn đó, công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chúng tôi có dịch vụ tư vấn miễn phí cho quý doanh nghiệp về vấn đề lập kế hoạch bảo vệ môi trường cơ sở chế biến mủ cao su. Và theo đó chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ lập kế hoạch bảo vệ môi trường và hỗ trợ chứng nhận kế hoạch tại các cơ quan chức năng với thời gian nhanh nhất, chi phí phù hợp nhất.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com