Lập đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini

636

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, giúp khách hàng hiểu được những khúc mắc chưa thể giải đáp

Đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini

Hiện nay do nhu cầu thị trường, nhu cầu đời sống của người dân nên nhiều tiệm tạp hóa siêu thị mini  được mở ra nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, tuy nhiên do một số siêu thị , tiệm tạp hóa khi đi vào hoạt động chưa hiểu rõ luật về môi trường nên không tiến hành làm các thủ tục về môi trường.

Vì vậy khi đã đi vào hoạt động các siêu thị mini và tiệm tạp hóa nên tiến hành lập đề án bảo vệ môi trường để hoàn thiện các giấy tờ về môi trường.

de an bao ve moi truong don gian cho tiep tap hoa

Đề án bảo vệ môi trường hồ sơ môi trường cần thiết cho một doanh nghiệp hoạt động khi chưa tiến hành lập cam kết bảo vệ môi trường.

Khi hồ sơ môi trường của doanh nghiệp đã đầy đủ thì các doanh nghiệp sẽ yên tâm hơn cho quá trình kinh doanh của bạn và trường hợp cơ sở của bạn bắt buộc phải có đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho tiệm tạp hóađề án bảo vệ môi trường đơn giản cho siêu thị mini

Luật quy định việc lập đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,  cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư Số:01/2012/TT-BTNMT thông tư Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

de an bao ve moi truong sieu thi mini

 • Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án.

de an bao ve moi truong tiep tap hoa

Nộp đề án bảo vệ môi trường cho tiệm tạp hóa, siêu thị mini tại:
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện,
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Bạn đang có khó khăn không hiểu làm hồ sơ môi trường là những hồ sơ nào thủ tục để làm hồ sơ hãy gọi cho công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát sẽ tư vấn cho quý khách quy trình hồ sơ môi trường của một doanh nghiệp và công ty chúng tôi sẽ đến tận doanh nghiệp để hỗ trợ trực tiếp nếu quý doanh nghiệp và công ty yêu cầu đặt biệt là đề án bảo vệ môi trường

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com