Hướng dẫn lập đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng

1499

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng với chi phí thấp hỗ trợ pháp lý tối đa hãy gọi ngay 0917330133.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

(đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Vì sao dự án khai thác vật liệu san lấp mặt bằng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ?

dtm cho khu khai thac vat lieu san lap mat bang

Lập đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng đáp ứng được các vấn đề :

 • Định hướng rõ ràng để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
 • Tạo hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.
 • Hoàn thiện thiết kế, lựa chọn vị trí dự án.
 • Đặt dự án vào đúng bối cảnh môi trường xã hội tại địa phương.
 • Là cơ sở khoa học cho việc ra quyết định cuối cùng hay thẩm định của dự án.
 • Có kế hoạch hợp lý cho công tác bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn xây dựng, vận hành và giám sát dự án.
 • Tiết kiệm chi phí đối với công tác khắc phục hiệu quả của dự án.
 • Làm cho dự án hiệu quả về kinh tế và xã hội.
 • Tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội.

Đối tượng phải lập ĐTM cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng:

Các đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Cụ thể là:

 • Các dự án đầu tư có tính chất, quy mô, công suất thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
 • Dự án khai thác vật liệu san lấp mặt bằng công suất khai thác từ 100.000 m3 vật liệu nguyên khai trở lên.
 • Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
Thời điểm lập đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng:

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư ( báo cáo nghiên cứu khả thi).

Quy trình lập đtm cho khi khai thác vật liệu san lấp mặt bằng.
 • Bước 1: Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý – địa chất – vi khí hậu – thủy văn.
 • Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.
 • Bước 2: Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…
 • Bước 3: Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.
 • Bước 4: Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
 • Bước 5: Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Bước 6: Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án
 • Bước 7: Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Bước 8: Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Hồ sơ cần thiết cho quá trình lập đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định ĐTM cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng

 • Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

Căn cứ pháp lý về đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng

 • Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Điều 12 – 22).
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP (Điều 10 – 34).

Xử phạt vi phạm khi không làm đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng

 • Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.
 • Quy định xử phạt chi tiết tại điều 12, Nghị định 179/2013/NĐ-CP_ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lập đtm cho khu khai thác vật liệu san lấp mặt bằng hãy liên hệ ngay với công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát để được tư vấn miễn phí hỗ trợ pháp lý tối đa.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com