Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng

1098

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng với thủ tục đăng ký đơn giản, tiết kiệm thời gian và chi phí hãy gọi ngay 0917330133.

Vì sao phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng ?

Xăng dầu là loại hàng hóa thiết yếu và quan trọng cho sự phát triển kinh tế nước ta. Với nhiều dự án được đặt ra như xây dựng kho xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu với dung tích kho (bể) chứa từ 200 m3

ke hoach bao ve moi truong cho cay xang

Trong quá trình hoạt động của cửa hàng xăng dầu, có các nguồn gây ô nhiễm không khí, nước thài tiếng ồn và các chất ô nhiễm Ngoài ra còn có các nguồn tác động không liên quan đến chất thải từ các sự cố môi trường như rò rỉ, tràn đổ xăng dầu, ga, khả năng gây cháy nổ cao . Để khống chế và giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường,  khi đi đi vào hoạt động đều phát sinh các nguồn thải ra môi trường bên ngoài. Vì vậy, lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng là rất cần thiết.

Nội dung thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng

 • Địa điểm thực hiện.
 • Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.
 • Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường.
 • Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Các quy định về việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng cho những đối tượng:

 • Dự án nằm trên địa bàn 02 huyện trở lên.
 • Dự án trên vùng biển có chất thải đưa vào địa bàn tỉnh xử lý.
 • Dự án có quy mô lớn và có nguy cơ tác động xấu tới môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.

lap ke hoach bao ve moi truong cho cay xang

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thể ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một xã.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng, cơ quan có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và khoản 2 Điều này phải xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, trường hợp không xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trách nhiệm của cơ quan xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho cây xăng

 • Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.
 • Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tổ chức, cá nhân liên quan đến dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Phối hợp với chủ đầu tư dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý sự cố môi trường xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát với đội ngũ chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường tốt nhất cho bạn.

Chúng tôi chuyên lo về pháp lý và các dịch vụ giấy xin cấp giấy phép môi trường nhiều năm nhanh – rẻ. bởi các mối quan hệ và sự quen thuộc trong ngành.

Hãy hiên lệ với chúng tôi  để tư vấn về kế hoạch bảo vệ  môi trường cho cây xăng miễn phí:

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com