Tư vấn lập đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm – 0917330133

945

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm với thủ tục đơn giản hỗ trợ pháp lý tốt đa gọi ngay 0917330133.

Tại sao phải lập đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm

Với chủ trương của nhà nước là hiện đại hóa và công nghiệp hóa nhằm đưa nền kinh tế của nước nhà ngày càng phát triển, trong đó vấn đề lưới điện vẫn được quan tâm nhất khi tại 1 số nơi vẫn chưa có điện để sử dụng làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân như không thể tiếp thu những thông tin mới nhất từ các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều vấn đề khác nữa.

đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm

Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn thi công lắp đặt đường dây điện trên cao hoặc ngầm dưới đất thì sẽ có những tác động đến môi trường. Vì vậy, Bộ tài nguyên môi trường đã có những điều chỉnh để siết chặt các đơn vị có trách nhiệm liên quan đến tuyến đường dây điện đi ngang qua phải có bản báo cáo đánh giá tác động môi trường trình lên cơ quan thẩm quyền nắm rõ:

Điều kiện về địa lý, địa chất

Điều kiện khí tượng thủy văn/hải văn

Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên: chỉ đề cập và mô tả những thành phần môi trường bị tác động trực tiếp bởi dự án, như: môi trường không khí tiếp nhập trực tiếp nguồn khí thải của dự án (lưu ý hơn đến những vùng bị ảnh hưởng theo các hướng gió chủ đạo), nguồn nước tiếp nhận trực tiếp nước thải của dự án, đất, trầm tích và hệ sinh vật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất thải và các yếu tố khác của dự án.

Đối với môi trường không khí, nước, đất và trầm tích đòi hỏi như sau:

 • Chỉ dẫn rõ ràng các số liệu đo đạc, phân tích tại thời điểm tiến hành ĐTM về chất lượng môi trường (lưu ý: các điểm đo đạc, lấy mẫu phải có mã số, có chỉ dẫn về thời gian, địa điểm, đồng thời, phải được thể hiện bằng các biểu, bảng rõ ràng và được minh họa bằng sơ đồ bố trí các điểm trên nền bản đồ khu vực.
 • Các điểm đo đạc, lấy mẫu ít nhất phải là các điểm bị tác động trực tiếp bởi dự án. Việc đo đạc, phân tích phải tuân thủ quy trình, quy phạm quan trắc, phân tích môi trường; kết quả quan trắc, phân tích môi trường phải được hoàn thiện và được xác nhận của các đơn vị có chức năng theo quy định của pháp luật)
 • Nhận xét về mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất và trầm tích so với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Nhận định về nguyên nhân, nguồn gốc ô nhiễm.
 • Trong trường hợp có đủ cơ sở dữ liệu về môi trường, đánh giá sơ bộ về sức chịu tải của môi trường ở khu vực dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Điều kiện về kinh tế: chỉ đề cập đến những hoạt động kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác) trong khu vực dự án và vùng kế cận bị tác động bởi dự án, chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

Điều kiện về xã hội: Chỉ đề cập đến những các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, khu dân cư, khu đô thị và các công trình liên quan khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi dự án; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

bao cao danh gia tac dong moi truong du an tuyen cap dien ngam

Phải có những đánh giá tác động cụ thể về các nguồn bị tác động bởi dự án cáp điện ngầm:

 • Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn có khả năng phát sinh các loại chất thải rắn, lỏng, khí cũng như các loại chất thải khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án
 • Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: tất cả các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải, như: xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; biến đổi vi khí hậu; suy thoái các thành phần môi trường; biến đổi đa dạng sinh học và các nguồn gây tác động khác
 • Đối tượng bị tác động: tất cả các đối tượng tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các đối tượng khác trong vùng dự án và các vùng kế cận bị tác động bởi từng nguồn gây tác động liên quan đến chất thải, từng nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong các giai đoạn của dự án (chuẩn bị, xây dựng và vận hành) và bởi các rủi ro, sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án.
 • Dự báo những rủi ro, sự cố môi trường do dự án gây ra: chỉ đề cập đến những rủi ro, sự cố có thể xảy ra bởi dự án trong quá trình xây dựng và vận hành của dự án.

Phải có những biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

Hồ sơ cần thiết để lập đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
Căn cứ pháp lý để lập đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm
 • Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Điều 12 – 22).
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP (Điều 10 – 34).

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát là đơn vị chuyên tư vấn lập các hồ sơ môi trường cũng như thiết kế thi công các công trình xử lý nước thải khí thải với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường từ 3 năm trở lên chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích nhất. Đặt biệt nếu bạn muốn tư vấn về hồ sơ đtm cho dự án tuyến cáp điện ngầm hãy gọi ngay cho chúng tôi

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất

Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát

Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876

Email: dangthuymt@gmail.com