Tư vấn lập đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng

1322

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng với chi phí hợp lý thủ tục pháp lý đơn giản tiết kiệm thời gian gọi ngay 0917330133 để được tư vấn miễn phí

Các đối tượng phải lập đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng

 • Tất cả các đối tượng xây dựng cơ sở sản xuất xi măng có công suất từ 500.000 tấn clinker/năm trở lên đối với dự án sản xuất clinker.
 • Dự án xây dựng cơ sở nghiền clinker sản xuất xi măng có công xuất từ 100.000 tấn xi măng/năm trở lên
 • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch, ngói, tấm lợp fibro xi măng có công suất từ 10 triệu viên gạch ngói quy chuẩn/năm trở lên hoặc 500.000 m2 tấm lợp fibro xi măng/năm trở lên.
 • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất gạch ốp lát các loại có công suất từ 500.00 m3/năm trở lên
 • Dự án cơ sở sản xuất nguyên, vật liệu xây dựng khác có công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên

Với tính chất quy mô khác nhau của mỗi dự án sẽ có những quy định khác nhau nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình tìm hiểu các thủ tục lập đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng hãy liên hệ ngay công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát để được tư vấn miễn phí.

dtm cho du an san xuat vat lieu xay dung

Quy trình thực hiện lập đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng

 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.
 • Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

lap dtm cho du an san xuat vat lieu xay dung gach men

Thời gian thẩm định và phê duyệt đtm cho dự án sản xuất vật liệu xây dựng

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
 • Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: thời hạn thẩm định, phê duyệt không bao gồm thời gian chủ dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường.

lap dtm cho du an san xuat vat lieu xay dung

ĐTM là hồ sơ môi trường quan trọng với thời gian thực hiện thủ tục dài nhất. Để giảm thiểu chi phí đi lại cũng như thời gian cho các doanh nghiệp cá nhân có nhu cầu thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, công ty môi trường Đoàn Gia Phát xin cung cấp dịch vụ làm đánh giá tác động môi trường với tiêu chí chất lượng, đảm bảo tiến độ và chi phí hợp lý nhất. Mong được sự quan tâm và hợp tác của khách hàng gần xa

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com