Tư vấn lập báo cáo hoàn thành đtm miễn phí tiết kiệm chi phí

1397

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập báo cáo hoàn thành đtm miễn phí tiết kiệm chi phí thủ tục đơn giản, hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp gọi ngay 0917330133 để được hướng dẫn.

Trường hợp phải làm báo cáo hoàn thành đtm

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA: Environmental Impact Assessment) là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau khi hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phải lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để kiểm tra, xác nhận việc thực hiện.

Vì sao phải lập báo cáo hoàn thành đtm ?

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đáp ứng được các vấn đề :
 • Định hướng rõ ràng để phát triển Kinh tế – Xã hội bền vững không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
 • Tạo hệ thống xã hội phát triển bền vững lâu dài giữa phát triển kinh tế – xã hội  và môi trường.

Đối tượng phải lập báo cáo hoàn thành đtm:

Các đối tượng phải lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường quy định tại Điều 12 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM quy định cụ thể tại điểm a, b, c khoản 1 điều 10 của thông tư 26/2011/TT- BTNMT, như sau:

Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP. Gồm : 146 nhóm dự án thuộc 19 lĩnh vực như : Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; Giao thông; Năng lượng, phóng xạ; Điện tử, viễn thông; Thủy lợi; Dầu khí; Xử lý chất thải; Chế biến thực phẩm; Sản xuất phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; Dệt nhuộm và may mặc…

báo cáo hoàn thành đtm

Dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

Thời điểm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư ( báo cáo nghiên cứu khả thi).

Quy trình thực hiện báo cáo hoàn thành đtm

Bước 1 : Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án như: khảo sát điều kiện tự địa lý – địa chất – vi khí hậu – thủy văn.

Khảo sát điều kiện môi trường tự nhiên – kinh tế – xã hội liên quan đến dự án, khảo sát phân tích các mẫu không khí – đất – nước sinh thái xung quanh khu vự dự án.

Bước 2 : Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong các quá trình trước khi xây dựng, đang xây dựng và đi vào  hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập,…

Bước 3 : Đánh giá mức độ tác động ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án.

Bước 4 : Xây dựng các biện pháp giẻm thiểu ô nhiễm trong giai đoạn xây dựng dự án, các biện pháp quản lý môi trường trong hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

Bước 5 : Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

Bước 6 : Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án

Bước 7 : Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.

Bước 8 : Trình hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM.

Hồ sơ cần thiết để lập báo cáo hoàn thành đtm
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải của dự án
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo hoàn thành đtm

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

Căn cứ pháp lý báo cáo hoàn thành đtm

 • Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường (Điều 12 – 22).
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP (Điều 10 – 34).

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát là đơn vị chuyên tư vấn lập các hồ sơ môi trường cũng như thiết kế thi công các công trình xử lý nước thải khí thải với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường từ 3 năm trở lên chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích nhất. Đặt biệt nếu bạn muốn tư vấn về hồ sơ báo cáo hoàn thành đtm hãy gọi ngay cho chúng tôi nhé.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com