Lập đtm dự án sản xuất phân hóa học thuốc bảo vệ thực vật

1526

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đtm dự án sản xuất phân bón hóa học thuôc bảo vệ thực vật với chi phí hợp lý hỗ trợ pháp lý tối đa đảm bảo tiến độ nhanh nhất.

Các đối tượng phải lập đtm dự án sản xuất phân hóa học thuốc bảo vệ thực vật

 • Dự án xây dựng nhà máy sản xuất phân hóa học có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên
 • Dự án xây dựng kho chứa hóa chất, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật có sức chứa từ 5 tấn trở lên
 • Dự án xây dựng kho chứa phân bón sức chứa từ 100 tấn trở lên
 • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật dù công suất lớn nhỏ đều bắt buộc phải lập đtm
 • Dự án xây dựng cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có công suất từ 300 tấn sản phẩm/năm trở lên
 • Dự án xây dựng cơ sở sản xuất phân hữu cơ, phân vi sinh có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm trở lên.

dtm du an san xuat phan bon hoa hoc thuoc bao ve thuc vat 2

Dự án lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở sản xuất phân hóa học ở Biên Hòa

Với sự phức tạp từ các bước khảo sát thu thập số liệu phương án bảo vệ môi trường cho các chương nằm trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cơ sở sản xuất phân hóa học hoặc báo cáo đánh giá tác động môi trường cở sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó thời gian nghiên cứu cũng như quá trình lập hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường này sẽ rất lâu và khó khăn nếu doanh nghiệp chưa hiểu hết về hồ sơ này. Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn lập đtm sẽ giúp bạn có những thông tin hữu ích nhất cũng như hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường này rõ hơn.

Lưu ý khi lập đtm dự án sản xuất phân hóa học thuốc bảo vệ thực vật

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường  thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là sáu mươi (60) ngày làm việc
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường không thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời hạn thẩm định tối đa là ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với những dự án phức tạp về tác động môi trường, thời hạn thẩm định là bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.
 • Thời hạn phê duyệt ĐTM tối đa là mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

lap dtm du an san xuat phan bon hoa hoc thuoc bao ve thuc vat

Quy trình thực hiện đtm dự án sản xuất phân hóa học thuốc bảo vệ thực vật

 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.
 • Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

dtm du an san xuat phan bon hoa hoc thuoc bao ve thuc vat

Bạn đang tìm hiểu về hồ sơ đtm dự án sản xuất phân hóa học thuốc bảo vệ thực vật hãy để công ty môi trường Đoàn Gia Phát để được tư vấn miễn phí.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com