Lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải

1330

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải như nước thải, rác thải, phế liệu hoặc cơ sở phá dỡ tàu thuyền gọi ngay 0917330133.

Các đối tượng lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải

 • Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý, chôn lấp hoặc tiêu hủy chất thải tập trung cho dù quy mô lớn nhỏ đều bắt buộc phải lâp đtm.
 • Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung: Tất cả đối với nước thải công nghiệp có công suất thiết kế từ 500m3 nước thải/ngày đem trở lên đối với nước thải sinh hoạt.
 • Dự án sơ chế phế liệu (kể cả phế liệu nhập khẩu) có công suất từ 3000 tấn/năm
 • Dự án xây dựng cơ sở phá dỡ tàu cũ, vệ sinh súc rửa tàu dù quy mô lớn hay nhỏ cũng bắt buộc phải lập đtm.

lap dtm cho dau an xay dung he thong xu ly nuoc thai tap trung

lập đtm cho dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung

Bạn đang tìm hiều về hồ sơ đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải mà chưa hiểu rõ lắm về trình tự thủ tục pháp lý . . . Hãy gọi 0917330133 hotline công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát để được nhân viên tư vấn hướng dẫn miễn phí.

Quy trình thực hiện lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải

 • Xác định phạm vi: xác định các vấn đề môi trường liên quan và phạm vi nghiên cứu ĐTM
 • Tiến hành khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện môi trường khu vực dự án xác định sự phù hợp với yêu cầu của dự án và yêu cầu bảo vệ môi trường khu vực
 • Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn và mức độ gây ô nhiễm của các chất thải phát sinh, công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại
 • Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xác định nhóm cộng đồng liên quan / quan tâm đến quá trình ĐTM dự án: chủ dự án, nhà đầu tư (người/tổ chức tài trợ hoặc cho vay tiền), Bộ Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư.
 • Lập báo cáo ĐTM trình nộp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh / thành (Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương).
 • Tiến hành gửi hồ sơ đến hội đồng thẩm định và phê duyệt dự án.

dtm cho du an xay dung co so tai che xu ly chat thai

Lập đtm cho cơ sở thu mua phế liệu

Lưu ý khi lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải

 • Đối với trường hợp dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt hồ sơ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP còn phải bổ sung thêm một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường hoặc văn bản chứng minh bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận hành.
 • Đối với trường hợp xin lập lại ĐTM thì cần kèm theo một (01) bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước đó.

Với sự phức tạp và mất thời gian nhiều khi thực hiện lập đtm cho dự án xây dựng cơ sở tái chế xử lý chất thải nhiều doanh nghiệp và cá nhân còn chưa nắm rõ thủ tục như thế nào rất khó khăn khi thực hiện hồ sơ này. Hãy để công ty môi trường Đoàn Gia Phát trở thành cánh tay phải của bạn giúp bạn hoàn thành hồ sơ này 1 cách nhanh chóng.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com