Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải

550

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải tập trung với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí gọi ngay 0917330133.

Bạn đang cần lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải

Sau 1 thời gian tạm ngưng không cho làm đề án bảo vệ môi trường thì vào tháng 2 năm 2015 Bộ tài nguyên môi trường đã ban hành nghị định 18/2015/NĐ-CP cho phép các doanh nghiệp thực hiện lại

Hiện tại vẫn chưa có thông tư hướng dẫn tuy nhiên có những nơi sở tài nguyên môi trường vẫn tiếp nhận hồ sơ nếu bạn đang cần lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải thì hãy tiến hành viết hồ sơ và nộp vào để được thụ lý sớm hơn.

de an bao ve moi truong chi tiet tram xu ly nuoc thai

Nếu bạn chưa biết cách lập hồ sơ này muốn tìm hiểu thủ tục, chi phí, luật nào quy định, cần chuẩn bị các giấy tờ liên quan nào, quy trình thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải hãy liên hệ công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát để được tư vấn miễn phí hoặc có thể tham khảo bài viết sau để được hiểu rõ hơn.

Các hồ sơ môi trường cần thiết cho trạm xử lý nước thải

 • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường trạm xử lý nước thải
 • Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Giấy phép khai thác nước ngầm
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải
 • Hợp đồng đấu nối xả thải

Luật quy định lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 có hiệu lực 2015
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
Các giấy tờ cần chuẩn bị khi lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải
 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất.
 • Sơ đồ vị trí dự án.
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có).
 • Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại.
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.
Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty:
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.
 • Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

Nộp đề án bảo vệ môi trường quán cà phê tại

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết 2015 là một trong các cơ quan sau:

 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.

Nếu bạn cần tư vấn hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết trạm xử lý nước thải tập trung hãy để công ty môi trường Đoàn Gia Phát hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường này 1 cách nhanh nhất.

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com