Hướng dẫn lập cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu

749

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu với chi phí thấp nhất thủ tục pháp lý đơn giản với thời gian nhanh nhất. Hotline 017330133

Tại sao phải lập cam kết bảo vệ môi trường cho xưởng đóng tàu

 • Đây là một hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án.
 • Từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.
 • Cam kết bảo vệ môi trường một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không.
 • Bên cạnh đó, những còn có 1 số quy định riêng về hồ sơ trong Phục lục 2 Nghị định 29/2011/NĐ-CP
 • Với ngành nghề đóng tàu này tùy theo quy mô và diện tích mà có thể xếp vào diện phải làm cam kết bảo vệ môi trường cho xưởng đóng tàu hay là báo cáo đánh giá tác động môi trường cho xưởng đóng tàu này


cam ket bao ve moi truong xuong dong tau

Việc lập cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu nằm trong các luật sau:

 • Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

Quy trình thực hiện lập bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô dự án.
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án.

cam ket bao ve moi truong xuong dong tau binh dinh

Cơ quan tiếp nhận và thẩm định bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu này là:
 • Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của UBND cấp huyện
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn các hồ sơ môi trường hỗ trợ pháp lý tối đa cho doanh nghiệp trên toàn quốc chúng tôi tự tin sẽ giúp bạn có bản cam kết bảo vệ môi trường xưởng đóng tàu với thời gian nhanh nhất tiết kiệm chi phí

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 33 01 33 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com