Tư vấn hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường cho trại giam

445

Công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát chuyên tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường cho trại giam với thủ tục đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí hỗ trợ pháp lý tối đa gọi ngay 0917330133.

Tại sao phải lập đề án bảo vệ môi trường cho trại giam

Nghe nói đến đề án đơn giản cho trại giam nhiều người thấy lạ lẫm do từ trước tới giờ nhiều người nghĩ rằng trại giam thì không cần làm hồ sơ pháp lý về môi trường, tuy nhiên hiện nay các trại giam đều thuộc Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội quản lý yêu cầu các trại giam đều phải thực hiện lập hồ sơ đề án bảo vệ môi trường.

Như chúng ta đã biết trại giam là nơi tập hợp rất nhiều người, trại giam là nơi ăn ở lưu trú, nên quá trình sinh hoạt ở đây phát sinh rất nhiều chất thải, chất thải sinh hoạt, nấu ăn, nước thải phát sinh khá nhiều ảnh hưởng đáng kể đến môi trường, vì vậy trại giam cần phải có những kế hoach giảm thiểu những tác động ảnh hưởng đến môi trường như xây dựng hệ thống xử lý nước thải, hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải, định lý lập hồ sơ môi trường để nộp cho cơ quan chức năng….

de an bao ve moi truong cho trai giam

Đề án bảo vệ môi trường cho trại giam là cơ sở pháp lý về hồ sơ môi trường đối với các trại giam đã đi vào hoạt động, đề án bảo vệ môi trường nhằm nêu ra hiện trạng thực tế tại trại giam và nêu ra những kế hoạch để khắc phục những tác động môi trường. Sau đây là quy trình thực hiện hồ sơ đề án bảo vệ môi trường cho trại giam.

Quy trình thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường cho trại giam

 • Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô trại giam trước khi lập đề án bảo vệ môi trường
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực trại giam
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế-xã hội liên quan đến hoạt động của trại giam
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của trại giam
 • Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
 • Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
 • Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
 • Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của trại giam.
 • Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường.
 • Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án bảo vệ môi trường cho trại giam
 • Thẩm định và Quyết định phê duyệt đề án trại giam

Nghị định, thông tư hướng dẫn lập đề án bảo vệ môi trường cho trại giam

 • Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường,  cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư Số:01/2012/TT-BTNMT thông tư Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
 • Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
 • Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT ngày 05/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

Nếu quý khách hàng còn nhiều vướng mắc chưa hiểu về vấn đề môi trường tại trại giam hãy gọi đến công ty tư vấn môi trường Đoàn Gia Phát để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Công ty chúng tôi giải đáp mọi thắc mắc của quý khách về hồ sơ đề án bảo vệ môi trường cho trại giam

Để được tư vấn miễn phí hồ sơ môi trường và xử lý nước thải tốt nhất
Liên hệ ngay: Công ty môi trường Đoàn Gia Phát
Hotline: 0917 08 00 11 – 0938 752 876
Email: dangthuymt@gmail.com